הוצאת זרע לבטלה

אדם עם חוזק שמתגבר על הוצאת זרע לבטלה

אחד האיסורים ההלכתיים המוכרים, אך גם אחד הנושאים שנמנעים לדבר עליו בהקשר הזה, הוא הוצאת זרע לבטלה (הידוע בקהילה גם בשם “פגם הברית”, “שז”ל”,  “החטא הידוע” או “נפילה” בין היתר). אפשר לקרוא עליו בספר הזוהר, בשולחן ערוך חלק מהמפרשים סוברים שהגיע מחומש בראשית , וכיוון שזהו נושא רגיש שלרוב לא עוסקים בו בפומבי הכנו לכם מאמר מלא במידע חשוב בנושא.

מהי הוצאת זרע לבטלה? 

לפי ההגדרה ההלכתית, הוצאת זרע לבטלה היא יציאה של זרע מגופו של גבר בכוונה מכוונת בכל מסגרת שאינה יחסים אינטימיים עם אשתו. בדרך כלל מדובר במקרים של אוננות, אם כי קיים דיון הלכתי האם משגל נסוג נחשב זרע לבטלה כיוון שמצוות הפרו ורבו נמנעת. חשוב לציין שיחסי מין עם אישה בהיריון, עם אישה עקרה או עם אישה מבוגרת שכבר אינה יכולה להיכנס להיריון אינם נחשבים הוצאת זרע לבטלה, ולכן המונח “לבטלה” אינו מקושר להיריון עצמו אלא למסגרת של יחסי מין עם אישה. כפי שניתן לשים לב קיימת מורכבות הלכתית גדולה מאוד בנושא עם דעות רבות לכאן ולכאן. דבר אחד ברור, לכל הדעות הוצאת זרע לבטלה במסגרת הנישואין היא אסורה, למעט מקרים חריגים מאוד שדורשים אישור הלכתי פרטני. 

למה אסור להוציא זרע לבטלה?

הסיבה העיקרית שבגללה חל איסור להוציא זרע לבטלה הוא המחשבה עליו כעל חיים פוטנציאליים – יש המחשיבים אותו “תמצית החיים” ואנרגייה רוחנית טהורה, והוא נדרש ליצירת חיים חדשים ולהבאת נשמות חדשות לעולם, ולכן הוצאתו לבטלה נחשבת בזבוז וחוטאת למטרה. כמו כן, לפי היהדות אוננות מבטאת כניעה לתשוקה אסורה, דבר שהיהדות מתנגדת אליו. סיבה נוספת המופיעה במקורות היא קדושת וחשיבות הקשר הזוגי אשר רק בו הגבר והאישה יכולים לחוות את אחת ממתנות הגוף הגדולות ביותר העונג האינטימי, לכן לפי דעות מסוימות יש בעייתיות בכל עינוג עצמי מחוץ למסגרת הזוגית לנשואים.

מקורות האיסור להוצאת זרע לבטלה

ישנה מחלוקת לגביי מקור האיסור של הפעולה הזאת. למרבית הדעות המקור מגיע מספר בראשית פרק ל”ח, שם מסופר על בנו השני של יהודה, ששמו אונן, שהיה צריך לייבם (להעניק זרע לצורך הנצחת השם של אחיו) את אשתו של אחיו הבכור. אונן סירב למלא את המצווה ולהעמיד צאצא לאחיו משום שהילד לא ייקרא על שמו של אונן. בפועל הוא קיים איתה יחסי מין אך נסוג לפני הסוף ושפך את הזרע מחוץ לגופה על הארץ, וכך הוא למעשה התחמק מחובתו להעמיד צאצאים לאשת אחיו המת. אף שהוא קיים למעשה משגל נסוג, השם של פעולת האוננות נגזר משמו של אונן לפי חלק מהדעות. מקורות נוספים טוענים שהמילה אוננות נגזרת מן המילה און שפירושה חוזק. כלומר האדם מענג את עצמו ומחזק את איבר הברית שלו. פירוש אחר טוען שהמילה אוננות מגיעה מהמילה אני, פעולה שהאדם עושה עם עצמו.

הקשר בין הוצאת זרע לבטלה ושמירת הברית

יש קשר הדוק בין שמירת הברית להוצאת זרע בטלה, שכן שמירת הברית היא הימענות מפגימה בברית. בין היתר בניית תוכנית אישית לצמצום הסיכון להוצאת זרע לבטלה מראש.  זוהי הסיבה שהימנעות מעשיית המעשה כלולה בשמירת הברית, ותהליך התשובה מהמעשה נקראת “תיקון הברית”. כיום מבחינה סטטיסטית לא מדובר בהתמודדות חד פעמית בחיים אלא הרגל בתדירות שונה לכל מתמודד בתהליך מתמשך ולא אירוע חד פעמי של תשובה. השמירה הזו היא אחת מהמצוות החשובות ביותר ביהדות, בעבר מי שהצליח לעמוד בה נחשב לאדם בעל קשר חזק ויציב מאוד ליהדות ולאלוקים. כיום, גדולי הרבנים מדריכים את שומרי המצוות להתרכז בצמצום במידת האפשר ולהרבות בלימוד תורה ועשיית מצוות כתיקון המתאים לדור הנוכחי. לכן אנו ממליצים להשקקיע רבות בשיפור מקסימלי של התוכנית האישית שלך.

הוצאת זרע לבטלה בחיי הנישואין ובחיי הרווקות

האם יש הבדל בין הוצאת זרע לבטלה כשהגבר רווק לעומת כשהוא נשוי? בעיקרון, לפי רוב הפוסקים ההלכה אינה מבדילה בין אדם נשוי לרווק, וכל הוצאת זרע לבטלה היא פסולה בלי קשר למצב הזוגי של האדם. לפי חלק מהדעות, האיסור לרווק עדיין קיים אך נחשב לפחות חמור מאדם נשוי. 

התפיסה של המעשה במסגרות שונות יכולה להיות אחרת. בואו נדבר על זה קצת:

זרע לבטלה בחיי הנישואין

הוצאת זרע לבטלה במסגרת חיי נישואין עלולה להיות בעלת השפעות פסיכולוגיות ורגשיות על הזוג עצמו ועל הדינמיקה ביניהם, בייחוד אם האישה מעוניינת בהיריון אך נגרמת בכוונה שפיכה לבטלה. הינה עוד כמה מקרים שחשוב לציין: 

ביאה שלא כדרכה 

ביאה שלא כדרכה היא השם המקובל בהלכה ליחסי מין אנאליים בין גבר לאישה. מבחינת ההלכה היא שקולה לביאה בדרכה, והיא לא בהכרח אסורה ותלויה בפוסקים בנושא. יש אנשים שיאמרו שביאה שלא כדרכה היא אסורה כיוון שבצורה זו האישה אינה יכולה להיכנס להיריון או שהסיכוי לכך נמוך מאוד, ולכן נגרמת הוצאה של זרע לבטלה.

הוצאת זרע לבטלה ומניעת היריון

מניעת היריון נחשבת ביטול עשה של מצוות הרבייה אך היא חלק חשוב ונושא קריטי בעולם המודרני, ולכן ההלכה מנסה להתמודד עם הפעולות שזוגות יהודים נוקטים למניעת היריון כדי למצוא את עמק השווה בין שמירת המצוות לשימוש באמצעים המודרניים הקיימים, שנועדו לשפר את איכות החיים שלנו או למנוע בעיות בריאותיות חמורות ושמירה על שלום בית. מניעת היריון בדרכים שונות יכולה להיחשב כפגיעה במצוות פרו ורבו, ובמקרים כאלו ייתכן שיחסי המין עלולים להיחשב הוצאת זרע לבטלה. לכן לפני שימוש באמצעי מניעה לזוג נשוי חובה לקבל הדרכה הלכתית (למשל – דרך מכון “פועה”).

זרע לבטלה בחיי הרווקות

רווקים עלולים להיות חשופים יותר למקרים של הוצאת זרע לבטלה, לרוב בגלל תחושת דחיפות לסיפוק הצורך הטבעי. הם לרוב גם חשופים יותר להרהורי עבירה, ולכן האתגר בשבילם הוא רב יותר. לצערנו, מעט מאוד מודעים לתרגילים פשוטים שעוזרים להפחית עד כדי אפס את האתגרים האלו לרווקים. 

ניתן לענות על השאלון האנונימי שלנו למציאת התוכנית המתאימה לך >

ומה עושים אם נפלתי?

הוצאת זרע לבטלה היא מעשה שאפשר לכפר עליו ולתקן אותו. בטבע שלנו למעוד ולטעות, ולכן יש לכל אדם הזדמנות ללמוד ממעשיו ומהטעויות שבעברו כדי להימנע מהן בעתיד ולמצוא את דרך המלך. לא בטוחים איך אתם יכולים להפסיק? לפניכם כמה מעשים ומקורות שיוכלו לעזור לכם.

תיקון זרע לבטלה: איך לכפר על זרע לבטלה?

התיקון לזרע לבטלה מתחיל בחרטה ווידוי – האדם מבין שהוא טעה ומביע רצון לתקן את השגוי ולחזור בתשובה, והוא מתוודה על כך בליבו או בפיו אל מול אלוקים. לפעולות האלו מצטרפת הקבלה לעתיד, שבה האדם חושב על עתידו ועל הדרכים שבהן הוא יימנע מחזרה על המעשה. יש גם מעשים שאדם יכולים לנקוט כמו תרומת צדקה, תפילה לבקשת סליחה והתקרבות לאלוקים וליהדות על ידי לימוד תורה ושמירה על מצוות, הדרך המומלצת ביותר על ידי גדולי הרבנים לדור הנוכחי. כפי שהסברנו לעיל הפסקת הוצאת הזרע לבטלה דורשת זמן ותהליך הדרגתי של צמצום מתקופה לתקופה והיא לא חד פעמית. 

איך להפסיק להוציא זרע לבטלה?

רבים מסבירים שלמרות רצונם לשמור על הברית כאשר הם חווים יותר מידי מחשבות מיניות לשמור על הברית זהו אתגר שהם לא מסוגלים לעמוד בו. זה נכון שעמידה אל מול המחשבות ותחושות הדחף הגופני מאתגרים מאוד לכל אדם, אבל בעזרת ההנחייה המקצועית והכלים הנכונים לך כל אדם יכול לעשות לאחר מספיק אימונים. בתור התחלה חשוב שתהיו בעלי מוטיבציה להשתפר. אך ללא התמדה בתוכנית מסודרת ושמירה על המצוות לא תוכלו להשיג את מה שאתם רוצים. אנחנו ב-GYE מספקים לכם מגוון תכנים היכולים לעזור לכם בנושא, באפשרותכם גם להצטרף לקבוצות של אנשים המתמודדים עם אתגרים דומים. כדי שתוכלו לחזק זה את זה, לחלוק עצות ולהרגיש שאתם בסביבה תומכת ומקבלת, החשובה מאוד להתפתחות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. כמובן שבחינם ובצורה אנונימית לגמרי.

סיכום

הוצאת זרע לבטלה היא אחד האיסורים בהלכה, שלפיו אוננות, משגל נסוג הם אסורים ולחלק מהדעות גם קרי לילה. הוצאת זרע לבטלה הוא איסור שמקורו בתורה לפי רוב הפוסקים, וחכמים רבים דנו עליו במסגרות שונות ובספרות הענפה של היהדות, ואם אתם מעוניינים לחזור בתשובה ולשמור על המצוות אנחנו יכולים לעזור לכם בנושא על ידי התאמת תוכנית אישית, לימוד תרגילים וקבלת תמיכה מקהילה שלמה באנונימיות ובחינם. 

בחן את עצמך

בדוק איפה אתה על הרצף בין נפילות להתמכרות בעזרת 7 שאלות פשוטות (3 דק'), וקבל המלצות אישיות בדרך שלך לחופש מפורנוגרפיה.

אנונימי

חינמי

מוכח מחקרית

התחל עכשיו

רוצה להשקיע בשינוי?

מחקרים מראים שהרבה יותר קל ויעיל להפסיק צפייה קבועה בפורנוגרפיה בעזרת כמה כלים ממוקדים.

מה תקבל?

  • תקבל בחינם: תוכנית מקיפה ומקצועית
  • תלמד: לזהות את הגורמים
  • תלמד: לצמצם את האתגר
  • תלמד: להתגבר גם על דחף חזק
  • תקבל בנייה הדרגתית ויציבה של היכולות שלך

כולל בונוסים בשווי מאות דולרים:

מעקב יומי

מדיטציות

סרטונים

דפי עבודה

סטטיסטיקות

הירשם בחינם

חופש מפורנו - לאנשים עסוקים

יצרנו אתגר אימיילים, במיוחד למי שרוצה לעבוד קצר, לעניין, מסודר ומקצועי:

משימה יומית חדשה
העקרונות הכי חשובים
בלי בזבוז זמן
התקדמות מסודרת - מהבסיס למעלה
חינם!
מידע נוסף

חופש מפורנו - לאנשים עסוקים

יצרנו אתגר אימיילים, במיוחד למי שרוצה לעבוד קצר, לעניין, מסודר ומקצועי

משימה יומית חדשה

העקרונות הכי חשובים

בלי בזבוז זמן

התקדמות מסודרת - מהבסיס למעלה

חינם!