ברוכים הבאים, אורח
  • עמוד:
  • 1

נושא: חולי הנפש כמו חולי הגוף 738 צפיות

חולי הנפש כמו חולי הגוף לפני 8 שנים, 4 חודשים #36053

  • דבוק בה'
לא באתי לחוות דעה בכל העניין של האם 12 הצעדים מופיעים בתורה, וכו' בשבילי זאת הרפואה היחידה, וכל התורה והחסידות וכו' יגיעו אחר כך.

אבל בשבת מישהו (שמודע לתכנית שלנו) הראה לי מספר 'היום יום' של הרבי מליובאוויטש את היום יום של שבת.
מה שתפס אותי שם זה ההתייחסות ל'מחלה' בלי איזכור של חטא. ובכלל כל כולו של ההיום יום הזה הוא צעד 4.5.6 בהתגלמותו.
שוב, אני לא יכול להחלים רק מווארטים כאלו, אני חייב את התכנית, זה רק לחידודי מילתא..


כבר החליטו הראשונים כמלאכים זי"ע אשר רפואת הנפש היא כרפואת הגוף.
לכל ראש צריך לסמן מקום החולי: אם הוא מצד שחומר גופו עב, גס ומושחת, או שהחיסרון הוא בכוחות נפשו, שיש לה נטיות לענינים רעים כמו גאוה, שקר וכדומה, או שמקור החולי הוא בהרגילות, שמפני רוע החינוך או רוע הסביבה בא להרגלים רעים.
עד אשר לא יתבררו פרטי מקום החולי וסיבת אחיזת המחלה אי אפשר להתחיל ברפואתו, כי אם לסדר אופן הנהגה ישרה בכל הדברים במה שיעשה ובמה שימנה את עצמו מהם: ב"ועשה טוב" - בקיום המצוות, קביעות עתים לתורה, קנין מדות טובות, וב"סור מרע". אמנם מה שנחוץ ביותר הוא שיעורר החולה בעצמו שני ענינים: א) לידע שהוא חולה ויכסוף וישתוקק להתרפאות מחליו. ב) הידיעה שיכול להתרפאות, והתקוה ובטחון גמור כי בעזה"י יתרפא מחליו.


יום נקי ומחלים לכולנו!

בעניין: חולי הנפש כמו חולי הגוף לפני 8 שנים, 4 חודשים #36060

תודה רבה. מאוד משמח לפגוש דברים כאלה
תן לו משלו, שאתה ושלך - שלו
וכן בדוד הוא אומר "כי ממך הכל, ומידך נתנו לך"
  • עמוד:
  • 1
זמן ליצירת דף: 0.34 שניות

Are you sure?

כן