ברוכים הבאים, אורח

מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש)
(0 צופה) 
 • עמוד:
 • 1

נושא: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) 1929 צפיות

מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32238

 • צניעות
 • מנותק
 • חבר ותיק
 • פה מצאתי ק תומכת שיתקשרו ויענו לך רק כדי שלא תפול
 • הודעות: 73
והנה אחי היקר הבאנו לעיל מאמר מרבינו ישראל בעל שם טוב אור שבעת ימים, שיסביר לך מדוע אם אתה רוצה לחזור בתשובה, ועושה מעשים של חזרה בתשובה, עדיין היצר הרע מכשיל אותך בקרי לילה, הלא כבר הפסקת לחטוא במזיד, ואם כן מה רוצים ממך מן שמיא? וכך מביא מחבר הספר תורי הזהב בשם הבעל שם טוב הקדוש וזה לשונו: מובא בגמרא מסכת ברכות דף יט' ע"א: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום (לבוא ולומר תראה את הרב הזה היה לו חטא בלילה)כי שמא עשה תשובה, שואלת הגמרא וכי רק שמא עשה תשובה? הלא אם הוא תלמיד חכם בוודאי שעשה תשובה? אלא אומרת הגמרא בוודאי הוא עשה תשובה לכן אל תהרהר אחריו על מה שעשה.
ופירש אור שבעת הימים רבינו ישראל בעל שם טוב על פי הדברי תוספות יום טוב על דברי התנא בפרקי אבות פרק ה': שאומר התנא עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש ואחד מהם שלא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. שמקשה התוספות יום טוב למה יארע לכהן גדול קרי ביום כזה קדוש וגדול? אחר שהיו מזרזין אותו שבעה ימים להיות בטהרה ולפרוש מאשתו, וידוע שהכהנים הגדולים על פי התורה שבעל-פה, אסורה הכניסה לבית קודש הקודשים במשך השנה כולה. רק ביום הכיפורים, וביום זה בלבד, היה הכהן הגדול נכנס לתוכו, על מנת לקיים עבודה מיוחדת לפני האלוקים. אבל, אם הכהן לא היה טהור מבחינה רוחנית ולא היה ביכולתו לשמור על ריכוז מלא, הוא לא היה מסוגל לעמוד בנוכחותה העזה של השכינה האלוקית, והוא היה מת מייד. עוד ידוע לנו, שבימי בית המקדש השני, היה הכוהן הגדול נכנס לעבודתו בבית קודש הקודשים, כשהוא קשור בחבל, על מנת שתהיה דרך להוציאו משם במקרה שימות על צד שמחשבתו לא הייתה טהורה. ואם כן מה החשש שכהן גדול יראה קרי לילה ביום כזה גדול? ותירץ כי יצר הטוב ויצר הרע מתקוטטים זה עם זה, ולזה היה קרוב מאוד להיות הכהן בעל קרי עד כאן. ונמצא לפי זה שכשאדם עושה תשובה כראוי ונכון, אזי הוא מסוכן לבל יחטיאנו היצר הרע בחטא של קרי לילה, כי אם המנוצח מחזיק את עצמו בכל כחו, להחטיא את המנצח (ופה במקרה שלנו שזה הבעל תשובה שהיה חוטא בעבר בפגם הברית במזיד, וכעת עושה תשובה ומפסיק לחטוא במזיד, ופתאום מתחיל לראות קרי לילה כפי שהבאנו בהקדמה זו, ושואל מדוע?).ואומר רבינו ישראל בעש"ט שזה פירוש הגמרא:
אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה :רוצה לומר שראה קרי לילה.
אל תהרהר אחריו ביום: רוצה לומר שמא הוא חייב על הקרי לילה שראה בלילה, שזה בגלל שהוא הרהר ביום בהסתכלו על נשים, וזה הכוונה "אל תהרהר אחריו ביום" כלומר: שהסתכל ביום על נשים ולכן בא לקרי לילה . רק שמא עשה תשובה: כלומר כיון שהוא עושה תשובה לאבא שבשמיים ולכך היצר הרע מתחזק את עצמו בכל כחו להחטיאו בקרי לילה ע"כ. וזה חזק, ללמדנו שלא חשוב מה יארע עימך, אם אתה מצידך מקיים את העצה הראשונה והשנייה שזה שמירת העיניים והמחשבה, וקובע עיתים לתורה, ובכל זאת יצרך הרע מחטיאך בקרי לילה, צריך שתדע את טכסיסו של היצר הרע נגדך, שעושה את זה בכדי שתיכנס לעצבות, כי כיון שיצר הרע רואה שהוא לא יכול להחטיאך עוד במזיד, מה הוא עושה? מנסה להכניס אותך לעצבות בכדי שתיפול ליאוש, ועם יאוש אומר רבינו נחמן מברסלב בספרו לקוטי מוהר"ן אי אפשר לעבוד את השם יתברך, כי העצבות היא עבירה בעצמה.
מודה מאוד להשם שאני נקי מ ו' טבת תשע"ו

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32241

כמה קנאה יש בי באותו אח יקר. שיצרו הרע מכשיל אותו בקרי לילה.

בקיצור, צניעות היקר, אני מקנא בך שהבעיות שלך בחיים זה קרי לילה ..ואגב, אותו תלמי חכם שדיבר עליו אור שבעת הימים, נמצא בפורום ליד.. 
נערך לאחרונה: לפני 8 שנים, 5 חודשים על ידי .

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32242

 • סוד הכניעה
 • רצף ניקיון נוכחי: 2477 ימים
 • מנותק
 • מנהל
 • הודעות: 4172
אז למרות העליהום המטורף שהיה כאן על כל מי שניסה לעשות סדר, אני אכתוב כאן פעם נוספת את הדברים, אבל קודם לכן אבהיר:

לא ביקשתי להיות מנחה בפורום, אבל כשביקשו ואני נעניתי להצעה - יש לי אחריות. וחלק מהאחריות היא לדאוג שהמקום הזה ימשיך למלא את ייעודו.

לכן, פוסטים שכל מהותם הוא ציטוט - אין מקומם בפורום. נקודה.

זה לא משנה האם הפורום הוא מאתר שומרי ברית או מהספר הגדול. הפורום כאן הוא בשביל אנשים לספר מה עובר עליהם ומה עובד עבורם. מי שרוצה לקרוא ציטוטים - קונה ספרים. לא לשם כך נועד הפורום.

ולמען הסר ספק: גם אם יהיו כאן כמה חברים שיתקפו ויטענו שבגלל זה כולם עוזבים כאן ועוד כל מיני טענות - אני אמשיך במלאכתי לדאוג שהמקום הזה יתנהל באופן שפוי ומאוזן, וזה אומר שפוסטים מהסוג הזה - יימחקו.
הכינוי שלי הוא 'סוד הכניעה' ואני מכור בהחלמה. בחסד א-לוהים - לגמרי לא מובן מאליו - אני נקי מאז כ"ו בכסלו תשע"ב, כל יום - רק להיום.

הסיפור האישי שלי: goo.gl/mShRFs

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32249

 • מוטי ראוי
 • רצף ניקיון נוכחי: 100 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • חי ומרגיש בזכות אלוקים ובאמצעות שמור עיניך וחברים
 • הודעות: 1095
תודה סוד
מעריך ומוקיר
מוטי
חבר שמור עיניך,
ובחסדי ה' ולא בכוחי נקי מט"ז שבט תשע"ב, 09/02/2012,
והנני אסיר תודה על כך, ומתפלל לשפיות גם היום.

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32251

 • שמואל
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • (דיל לשעבר) אלי תן לי שלווה, אומץ ותבונה
 • הודעות: 1221
תודה סוד על מילוי תפקידך נאמנה.

בזכות עומדך על המשמר אני זוכה לשמור את בריתי באמת.

תודה.
שלום, שמי שמואל ואני מכור לתאווה.
בס"ד גדולה אלוקים שומר אותי נקי היום כנגד כל הסיכויים כל יום רק להיום

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32261

שמחתי מאוד לגלות שיש את אתר "שומרי ברית קודש". www.2all.co.il/Web/Sites/shomreybrit/
יכולה להיות בו תועלת גדולה למי שלא מקבל את 12 הצעדים מסיבה כלשהי. וזה גם מקל עלינו להתמקד כאן ב-12 הצעדים ולא להתפזר לדברים אחרים.
תן לו משלו, שאתה ושלך - שלו
וכן בדוד הוא אומר "כי ממך הכל, ומידך נתנו לך"

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32274

וואו.. ידעתי שיש  לנו פורום שכן ,לתלמידי חכמים.

חבל שאני לא שייך לשם 

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32371

 • סברס
 • רצף ניקיון נוכחי: 248 ימים
 • מנותק
 • דירוג כסף
 • הודעות: 137
סוד, זהו צעד תכליתי שיכול רק להועיל.

למען הסדר הטוב, יתכן כי כדאי שבלוח המרכזי יהיה אשכול נעוץ ובו כללים בסיסיים של הפורום, כמו כלל זה, למשל. דבר שיכול למנוע בעיות בעתיד.

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32442

שלחתי לו הודעה פרטית, יתכן שהוא לא הבין את הדיון שהיה, או שהוא לא קרא. בכל אופן יתכן שכדאי שיהיה תת פורום לדברים מסוג זה והוא יפתח למי שכן רוצה לקרוא דברים כאלה. (או הפוך ייסגר למי שלא רוצה לראות דברים כאלה) בכל אופן אם אתה חושב שזה מזיק, אני במקומך הייתי מוחק ומודיע לכותב הפוסט כדי שלא תצטרך בכל פעם להסביר וכו'

בעניין: מדוע לבעל תשובה ששומר יש הרבה נסיונות של קרי לילה (מתוך אתר שומרי ברית קודש) לפני 8 שנים, 5 חודשים #32448

 • סוד הכניעה
 • רצף ניקיון נוכחי: 2477 ימים
 • מנותק
 • מנהל
 • הודעות: 4172
תודה שמואל לוי,

לא נראה לי שכעת הזמן למחוק אלא לתת לאנשים לגדול מתוך המקום הזה וללמוד.

בנוגע להצעה לפתיחת פורום נוסף - אתייעץ על כך עם חברים נוספים.
הכינוי שלי הוא 'סוד הכניעה' ואני מכור בהחלמה. בחסד א-לוהים - לגמרי לא מובן מאליו - אני נקי מאז כ"ו בכסלו תשע"ב, כל יום - רק להיום.

הסיפור האישי שלי: goo.gl/mShRFs
 • עמוד:
 • 1
זמן ליצירת דף: 0.51 שניות

Are you sure?

כן