ט"ו אדר התשע"ז

היום תשעים יום לשומר

אחי ורעי לדרך,

בחיל וברעדה, בפחד ומורא. בהודאה על העבר, ובתפילה על העתיד.

אני מסיים היום 90 יום.

בימים אלו זכיתי לראשונה, להתנתק מהתאווה בצורות שונות. זכיתי להתחיל להאמין בכוח שנתן לי רבש"ע וביכולת להתגבר על התאווה. זכיתי להרגיש יותר את השייכות שלי לקב"ה ואת הקרבה אליו.

זכיתי להתחיל ולהיות אותו אדם בחוץ ובפנים.

כמובן שה' יודע ועד את מצבי השפל והעגום, ועוד רבה הדרך לצאת מהתאווה ולתקן את מה שקלקלתי.

אבל, יש לי פתח תקוה ואור גדול, אני מרגיש שההתנתקות מהחטא היא משימה ברת ביצוע!

שנים חלמתי על התגברות ונקיות בתחום זה, שנים עליתי שמים וירדתי תהומות, ולא מצאתי מרגוע לנפשי, והנה החלום מתגשם לו.