מייל חיזוק היומי
1 חיזוק יומי: גדול הדור כנראה לא אהיה 20 אוגוסט 2017
2 חיזוק יומי: 12 שנים של נקיות - 90 שניות של נפילה 17 אוגוסט 2017
3 חיזוק יומי: דת ותכנית - איך זה הולך ביחד? 16 אוגוסט 2017
4 חיזוק יומי: תנו לי חילושים! 15 אוגוסט 2017
5 חיזוק יומי: מברך הנשים... 14 אוגוסט 2017
6 חיזוק יומי: שלום ד"ר פינחס, כאן מיסטר זמרי 13 אוגוסט 2017
7 חיזוק יומי: רק עוד דמעה אחת... 10 אוגוסט 2017
8 חיזוק יומי: על רחמים עצמיים ונפילות 09 אוגוסט 2017
9 חיזוק יומי: הפורנו לא יפתור לי שום בעיה 08 אוגוסט 2017
10 חיזוק יומי: בא לי רק קצת תאווה... 07 אוגוסט 2017
11 חיזוק יומי: מכתב מאבא אוהב 06 אוגוסט 2017
12 החלמה בפרשה: כח הדמיון 04 אוגוסט 2017
13 חיזוק יומי: למה אני לא מצליח להפסיק? 03 אוגוסט 2017
14 חיזוק יומי: על קמצא ובר קמצא וצעד ארבע 02 אוגוסט 2017
15 חיזוק יומי: איכה אשב בדד 01 אוגוסט 2017
16 חיזוק יומי: הכאב שבנפילה אחרי חודש נקיון 31 יולי 2017
17 חיזוק יומי: למה אנחנו צמאים באמת? 30 יולי 2017
18 חיזוק יומי: הילד עם הנקודה האדומה 27 יולי 2017
19 חיזוק יומי: לא לחכות שהרגש יגיע 26 יולי 2017
20 חיזוק יומי: הפיצול, הכאב, התיקון והירידה 25 יולי 2017