ברוכים הבאים, אורח
 • עמוד:
 • 1

נושא: צעד שלישי - מקור 99 צפיות

צעד שלישי - מקור לפני 1 חודש, 3 שבועות #143565

בכוונה אני שם את זה במחלקה הזו בפורום, כי אני חושב שכולנו צריכים לדעת ולהתפלל על זה.
כך מועתק בס' חזון איש בסוף חלק 'או"ח - מועד' מגליונות החומש והגמ'.

דברים ה, כו: "מי יתן" וגו'. המקום ב"ה מניח את הבחירה ביד האדם, אבל האדם רשאי להכריח את רעהו לעבודתו ית', בין בכפיה בין בפיתוי, ולא הוי ביטול הבחירה, כיון דהמעשה עושה בבחירה וכל ישראל כאיש אחד, היינו "מי יתן" שיהיה בין צדיקי הדור משתדלים לקרב לב כל העם לעבודתו ית'. אבל המקום ב"ה אין נותן בלבם את הקירוב דא"כ לא יתיחס הדבר לברואיו, אמנם אם יש מתפלל לפניו ית' על הקירוב ותפלתו נשמעת, מתייחס הקירוב שעושה הקב"ה לברואיו, כיון שנעשה ע"י תפילת נברא, והיינו דאמרו (ע"ז ה' א') "היה להם לומר 'אתה תן'" ור"ל, ועי"ז היה אפשר לו להקב"ה לעשות הקירוב, כיון שהוא ע"פ תפלתם.

ומסביר הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בס' טעמא דקרא על פרשת ואתחנן ד"ה מי יתן, בזה"ל:

מבואר דהדברים שתלוי בבחירה אין הקב"ה מתערב כדי שיהא שכר על הבחירה, אבל אם האדם מבקש ע"ז - זה נקרא מעשה אדם והקב"ה נותן. וזה הכוונה שהי׳ לו לומר "תן אתה", והן סברו שהבחירה צריכה להיות על האדם לבד ואז זה בחירת אדם ומקבל שכר, וזהו 'כפויי טובה' (שבמדרש) שלא רצו להחזיק לו טובה, שסברו שאם זה בא ע"י סיוע מהקב"ה אין זה נקרא בחירת האדם ואין הקב"ה רוצה בכך.

תגובה: צעד שלישי - מקור לפני 1 חודש, 2 שבועות #143589

 • אבי0533
 • רצף ניקיון נוכחי: 212 ימים
 • מנותק
 • חבר קבוע
 • הודעות: 30

תודה לך, חיל!
אכן אני תמיד אוהב למצוא סימוכין לתוכנית מהמקורות. נשמח לעוד. חזק ואמץ

תגובה: צעד שלישי - מקור לפני 1 חודש, 2 שבועות #143596

 • המשתוקק
 • רצף ניקיון נוכחי: 50 ימים
 • מנותק
 • דירוג פלטיניום
 • הודעות: 4323

חזק וברוך

 • עמוד:
 • 1
זמן ליצירת דף: 0.56 שניות

Are you sure?

כן