Donate

תרומה לעמותה

התרומה שלך עוזרת...

רוב פעילות העמותה ממומנת בעזרת תרומתם האדיבה של גופים עסקיים ואנשים פרטיים.

תרומתך מסייעת למתן שיוויון הזדמנויות לילדים באזורי הפריפריה של ישראל.

תודה!

 

כתובת למשלוח המחאות

עמותת אופנים

היסמין 1

רמת אפעל 5296000

פרטי חשבון בנק לביצוע העברה בנקאית

שם החשבון: עמותת אופנים

בנק: בנק הפועלים

סניף: רמת אפעל 524

מספר חשבון: 223351

כתובת הסניף: מרכז מסחרי רמת אפעל

תרומה באמצעות הוראת קבע
עמותת אופנים

לחצ/י לביצוע התרומה

תרומה באמצעות PAYPAL
עמותת אופנים

לחצ/י לביצוע התרומה

תרומה באמצעות כרטיס אשראי
עמותת אופנים

לחצ/י לביצוע התרומה