"לפני שמור עיניך לא היה פיתרון"

הרב ד"ר אברהם טברסקי מספר על היכרותו עם שמור עיניך ועל המכתב שקיבל לפני שהוקם הארגון, מכתב מנפש טובעת בדרכה לאבדון.