הבחירה שלנו: או ניסיון או ביזיון

בעידן שלנו אין יותר סודות והכל גלוי וידוע גם דברים שנעשים בחדרי חדרים, לא רק לרבונו של עולם אלא גם לכולם, אז אם אנחנו רוצים להימנע מהביזיון - עלינו לעמוד בניסיון. בשביל זה צריך לבקש כל הזמן את עזרת הקב"ה.