מה אתה מעדיף: מתנות או מכות?

משל קצר ויפה על הדרך שבה אנחנו מתייחסים לקשר שלנו עם אלוקים, ומוסר השכל על החשיבות לשנות את הגישה שלנו להתמודדויות וקשיים בחיים.