י"ז כסלו התשע"ח

כל אחד עם סוג ההתמודדות שלו

יש אנשים שה' מבקש מהם תורה ומצוות על מי מנוחות, ויש כאלה שהוא מבקש מהם סערת קרב ודבקות מתוך קושי. אנשים כאלה – אם יתעלמו מתפקידם וייעודם המיוחד – יפספסו את נקודת הקשר העמוקה ביותר שלהם עם ה' יתברך.

על זה נאמר: "'ובכל מאודך' – בכל מידה ומידה שמודד לך, הוי מודה לו במאוד מאוד". צריך לדעת לזהות את המידה המיוחדת שמדד לך ה' יתברך, את המשימה המיוחדת שהוא מייעד לך ורוצה ממך, ולדעת גם להודות לו עליה במאוד מאוד. היא הכי מתאימה לך, ודרכה – בכלים המיוחדים שלה – ה' שולח לך את כל הטוב והאושר בעולם הזה ובעולם הבא.