הרב יהושע שפירא

אני מכיר באופן אישי אנשים שחיפשו מוצא, נעזרו באתר, ומעידים על עצמם שהם נקיים בזכות שמור עיניך. הם זכו לחירות וחל מהפך גמור בחייהם, בטהרה שלהם ובשאר הדברים שהם איבדו ענין בהם.