הרב מנחם מענדל גלוכובסקי

אנו מכירים את פעולות שמור עיניך והיינו עדים באופן אישי למקרים בהם היו אנשי שמור עיניך שליחי ההשגחה להציל מרדת שחת רח"ל ואנו ממליצים לכל הזקוק לעזרה לפנות לארגון.