הרב שלמה אליהו מילר

מאוד נהניתי לראות ולשמוע אודות חברת שמור עיניך, שעושים דבר גדול מאוד להציל אחינו בנ"י מרשת האינטרנט, והם עושים חזוק גדול.