ה' חשון התשע"ח

ארבע אפשרויות

האפשרויות שעומדות בפני הערב:

1. לתכנן לפרטי פרטים את הסיטואציה 》לנסות לשלוט בהחלטות על אנשים אחרים 》להיות בטינות》לפעול על הטינות》לפעול על התאווה

2. לברוח מהתמודדות עם הסיטואציה 》לפעול על התאווה 》להיות בהלקאה עצמית》לפעול על טינות》לפעול על התאווה

3. לפעול על תלות וריצוי》לפעול על טינות 》לפעול על תאווה 》 להיות בהלקאה עצמית ורחמים עצמיים 》לפעול על תאווה

4. לוותר על השאיפות לנהל אנשים אחרים ולנהל את הסיטואציה 》 להתפלל לאבא אוהב שיסיר ממני את הפחדים》 להגיב בפרופורציה》לקבל את רצונו גם אם לא אקבל כל מה שאני רוצה 》לקבל את עצמי ואת החיים שלי בתנאים שלהם 》 לסיים את היום נקי