מן המקורות

קטעים קצרים של חיזוק בהתמודדות, מתוך דבריהם של גדולי ישראל בכל הדורות, המעוררים את הנפש ונותנים כוח לנצח במלחמת היצר.